RSS

Tag Archives: કહેવતો

કહેવતો (Anand Parekh)

કહેવતો

-લાંબા ભેગો ટૂકો જાય,મરે નહિ તો માંદો થાય.
-વા ફરે વાદર ફરે ન ફરે સુરા નાં બોલ.
-કોણે કહ્યું હતું કે,’ બેટા, બાવળિયે ચડજો?’
-દુકાળમાં અધિક માસ.
-ગાંડી માથે બેડું.
-અબી બોલા અબી ફોક.
– અધૂરો ઘડો છલકાય.
-ભરમ ભારી અને ખિસ્સાં ખાલી.
-સંગ તેવો રંગ-સંગત તેવી રંગત
-વાન ન આવે પણ સાન આવે.
-અડધા પાપડ માટે નાત જમાડવી.
-બે વસ્તુઓ નબળાઇ બતાવે છે : બોલવું ઉચિત હોય તે સમયે ચૂપ રહેવું અને મૌન ઉચિત હોય તે સમયે બોલવું.
-બગાસુ ખાતા પતાસુ પડ્યું
-મજબુરી કા નામ મહાત્મ ગાંધી
-ટ્યુબલઇટ થવી
-રાજા,વાજા ને વાંદરા તણેય સરખા.
-ડાહી સાસરે ન જાય ગાંડીને શિખામણ આપે
-ચોર નો ભાઇ ઘંટી ચોર
-ધરમ ની ગાય઼ ને દાંત ન હોય઼
-ડોહી ઊંટ પર બેહી
-પટેલ ની ઘોડી પાદર સુઘી
-ખાદી પહેરવાથી ગાંધી ન બનાય..
-માં તે માં બાકી બધા વગડા ના વા…
-ભરમ ભારીને ખિસ્સા ખાલી
-વાંસ ના કજિયામાં વન બળે
-શિકાર વખતે કુતરી મુતરવા જાય.
-દશેરા ના દિવસે ઘોડો ના દોડે.
-સાપ મારવો તો પુરો મારવો.
-ઉજ્જડ ગામ માં એરડો પ્રધાન
-પ્યાર ઝુકતા નહી ઓર બનીયા રુકતા નહી.
-વખાણેલી ખીચ્ચડી દાઢે વળગે.
-બોલે તેના બોર વેચાય
-ના બોલવા માં નવ ગુણ
-કર્યા પર પાણી ફેરવવું
-બાર વરસે બાવો બોલ્યો ઘુ ઘુ ઘુ
-ઝાઝા હાથ રડીયામણા
-કુતરા ની પૂછડી વાંકી ને વાંકી.
-શેઠ ની શિખામણ જાપા સુધી.
-નામ લિયા ઓર શેતાન હાજીર.
-વાવો તેવું લણો
-સંપ ત્યાં જંપ
-અભાગિયેકે ઉઠ તે કુતો ડાડે” (અભાગિયાને ઊંટ પર કુતરૂં કરડે.)
-હાથ ના કર્યા હેયે વાગ્યા
-ભાગતા ભૂત ની લંગોટ ભલી
-બાપ એવા બેટા ને વડ એવા તેટા
-છોરા ના લક્ષણ પારણે થી અને વહુ ના લક્ષણ બારણે થી
-મોર ના ઈંડા ને ચીતરવા ન પડે
-મફત નું ચંદન ને ઘસ બેતા લાલિયા
-બગલ માં છોરું ને ગામ માં ઢંઢેરો
-ખાડો ખોદે તે પડે
-પાદવા ની પહોંચ નહિ ને તોપખાના માં નામ લખાવે
-ધરમ ની ગાય નાં દાંત ના જોવાય
-રામ રાખે તેને કોણ ચાખે
-મીઠા જાડ ના મૂળ ન ખવાય
-પાકા ઘડે કાઠા ન ચડે
-તમાશાને તેડું નહીં (ને બાવળિયાને ખેડું નહીં).
-પારકે પૈસે પરમાનંદ (ને ખાઈપીને કરો આનંદ).
-આવ બલા પકડ ગલા ( એ બલાસે ભાગના ભલા).
-અશક્તિમાન ભવેત્ સાધુ (અને કુબ્જા નારી પતિવ્રતા).
-ઈન મીન ને સાડા તીન (આધા રહ્યા સો લિયા છીન, ફિર તીન કે તીન).
-એક નૂર આદમી ને દસ નૂર કપડાં (હજાર નૂર ઘરેણાં ને લાખ નૂર નખરાં)
-(કસાઈને ઘેર કુશળ) ને ધર્મીને ઘેર ધાડ.
-કાશીનું કરવત (આડુંએ વહેરે ને ઊભુંએ વહેરે).
-(ખરી બપોરે બણગું ને) પોપાંબાઈનું રાજ.
-ખાટલે મોટી ખોડ (એ કે પરથમ ખોયો જ નહીં).
-ખાધું પીધું તે આપણું (હાકળને ભર્યા ફોક, જીવ લઈ ગયો જમડો ત્યારે ખાઈ ગયા લોક).
-નામ તેનો નાશ
-દુકાળ ને વળી અધિક માસ (ભૂખ્યો ને વળી ટાઢી છાશ).
-દિલ લગા ગધ્ધી સે તો પરી કયા ચીજ હૈ.
-ઢમ ઢોલ માંહે પોલ (ઉપર વાઘા ને માંહે નાગા).
– ડુંગરા દૂરથી રળિયામણા
-ટકાના તેર
-ઝાઝા હાથ રળિયામણા
-જંગલમાં મંગલ
-ઠંડા પહોરના ગપાટા
-મિયા બીબી રાજી તો કયા કરે કાજી?
-દીકરી ને ગાય, જ્યાં દોરે ત્યાં જાય.
-ક્યાં રાજા ભોજ ને ક્યાં ગાંગો તેલી.
-ચોરનો ભાઈ ઘંટી ચોર નહીં
-ન કરે નારાયણ કરે સ્વામીનારાયણ
-છોરું કછોરું થાય
-ગામ ત્યાં ઢેઢ વાડો
-ગોળાને મોઢે ગળણું બંધાય
-નદી નાવ સંજોગ છે
-આગે સે લાત, પીછે સે બાત
-નાક લીટી તાણી
-જે જાય જાવે તે કદી નહીં પાછો આવે.
-સાથે બેસે ચાર ચોટલા તો ભાંગે ઘર ને રોટલા
-મા મૂળી ને બાપ ગાજર.
-બાંધી મુઠ્ઠી લાખની (ને ઉઘડતાં વા ખાય).
-બોડી બામણીનું ખેતર ને બાવો રખોલીયો
-રાઈના પાડ રાતે ગયા
-સસ્તી સુખડી ને સિદ્ધપુરની જાત્રા
-ખાલી ચણો વાગે ઘણો
-ઘઉં ખેત મેં, બેટા પેટ મેં
-ઘરમાં હાંલ્લેહાલ્લાં લડે
-ખોટો રૃપિયો ચમકે ઘણો
-ઘરડી ઘોડી ને લાલ લગામ
-ધરમના કામમાં ઢીલ નહીં
-ધૂળધાણી ને વા પાણી
-ધોબીનો કૂતરો નહીં ઘરનો કે નહીં ઘાટનો.
-નવી વહુ નવ દહાડા
-ધૂળ પર લીંપણ
-નહીં લેવા નહીં દેવા
-વાતનું વતેસર કરવું
-ખરી વાતમાં શાનો ખાર
-તેરી બી ચૂપ ઔર મેરી બી ચૂપ.
-જૈસી કરની વૈસી ભરની
-કમજોર ઔર ગુસ્સા બહોત
-અંધેર નગરી ગંડુ રાજા
-ટકે શેર ભાજી ને ટકે શેર ખાજા).
-અંધારી રાતે મગ કાળા
-એક મ્યાનમાં બે તલવાર નહીં માય
-આંધળા સામે આરસી
-જાનમાં કોઈ જાણે નહીં ને લાડા ની ફૂઈ
-ગમે તેટલું ઊંચું વૃક્ષ હોય, નાનામાં નાની કુહાડી ઉપર સુધી પહોંચી શકે છે (ચાઈનીઝ કહેવત).
-જે ગુસ્સે થઈ શકતો નથી એ મૂર્ખ છે, જે થતો નથી એ ડાહ્યો છે (ઇંગ્લિશ).
-મૃત્યુ પીંછા કરતાં હલકું છે, જીવન પહાડ કરતાં વજનદાર છે (જાપાનીઝ).
– જરાક બૃદ્ધિવાળા મૂર્ખ સૌથી વધારે તકલીફ આપે છે (ફ્રેન્ચ).
-લડાઈ કરવાની કે પરણવાની કોઈને સલાહ આપવી નહીં (સ્પેનિશ).
-ધોળા વાળ ઉંમરની નિશાની છે, ડહાપણની નહીં (ગ્રીક).
-એક વાર પરણવું ફર્જ છે, બીજી વાર ભૂલ છે, ત્રીજી વાર પાગલપણું છે (ડચ).
-સ્ત્રી લગ્ન પહેલાં રડે છે, પુરુષ પછી (પોલેન્ડની પોલીશ).
-કિસ્મતવાળાને દરિયામાં ફેંકી દો તો મોઢામાં માછલી પકડીને એ ઉપર આવશે (આરબ).
-ખીલેલું ફુલ દસ દિવસથી વધારે રહેતું નથી, જીવતો માણસ દસ વર્ષથી વધારે સત્તા પર રહેતો નથી (કોરિયન)
-આંધળીને પાથરતાં વ્હાણું વાય.
-એવું કેવું રળવું કે, દીવો મુકીને દળવું. ( ખર્ચ બચાવવા અંધારામાં દળવું.)
-ડાહી બાઈને તેડાવો, ને ખીરમાં મીઠું નખાવો.
-ડાહી સાસરે નો જાય, ને ગાંડીને શીખામણ દે.
-વગર જણ્યે સુવાવડ શેં વેઠવી? ( કોઈ જાતના લાભ વગર બીજા માટે કેમ દુખ વેઠવું ? )
-સાત સુવાવડ સારી પણ એક કસુવાવડ ભુંડી.
-છોકરાં ધવડાવ્યે મોટાં થાય છે, રમાડ્યે નહીં.
-જણનારીનાં દખ જણનાર જાણે.
-મા કરતાંય વધારે હેત દેખાડે ઈ ડાકણ હોય.
-‘જુ’ ના પેટમાં લીખ જ પાકે.
-એક તોલડી તેર વાનાં માંગે.
-પરણ્યાને પાળે ને જણ્યાને જીવાડે ઈમાં શું નવાઈ?
-માવતર ગઈઢાં થાય; માવતરનાં હેત ગઈઢા નો થાય.
-હું પહોળી ને શેરી સાંકડી.
-દીકરાના પાડની દીકરી છે.
-“જ્ઞાનનો ફેલાવો થઇ શકે ડહાપણનો નહી
-ઘરડાં ગાડાં વાળે
-ધીરજનાં ફળ મીઠાં
-ઘો મરવાની થાય ત્યારે વાઘરી વાડે જાય
-જરા વાર જો ડુખ આખે ડી જો સુખ

 
Comments Off

Posted by on 2012/02/17 in જનક દેસાઈ

 

Tags:

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: