RSS

Category Archives: કૃષ્ણ

રાધા કૃષ્ણ

રાધાનું રૂપ અતિ નીરાળું, કાનો લેશ ના છટકે
કામણગારી નજર નિહાળી કાનાનું હૈયું ધડકે

રાધાનું મન વટકે જ્યારે બેડલું એનું પટકે
રાધાનું મન મટકે જ્યારે, કાનો એને ઝટકે

હૈયાના આવેશનું માર્યું કાનાનું મન ભટકે
રાધા ના દેખાણી જ્યારે, વેરણ વાંસળી ફટકે

રાધારાધા નામ પોકારે, વૃંદાવનની ગલીયો ભટકે
બેડલું માથે નજર પડે ત્યાં મધુર મિલન ને તરસે … જનક

 
 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: